Wielkapedia
Advertisement

Departament Zdrowia - jeden z oddziałów Ministerstwa Narodu i Polskiej Organizacji Zdrowia  zajmujący się ochroną zdrowia narodu i zasadami opieki zdrowotnej. Departament ten jest całkowicie zarządzany przez Polską Organizację Zdrowia.

Do zadań Departamentu należy nadzór nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Kontroluje on również warunki sanitarne w domach, firmach, szkołach i instytucjach w całej WRP. Oddział ten sprawuje także nadzór nad powstawaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Działania Departamentu powodują, że stan zdrowia niemal wszystkich obywateli jest doskonały.

Oddział w porozumieniu z Departamentem Dystrybucji Nadwyżki stale usiłuje zwiększyć pensje pracowników sektora służby zdrowia, ci ostatni jednak skutecznie przed tym się bronią.

Departament Zdrowia jest też oddziałem Ministerstwa Narodu, pomimo tego, że jest on pod nadzorem POZ. Jest tak przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Ministerstwo Narodu z Departamentem Zdrowia powstało wcześniej, a POZ powstało o 21 lat później. Po drugie, że zadaniem ministerstwa jest dbianie o dobro Narodu. Postanowiono, że Departament pozostanie oddziałem Ministerstwa Narodu i Polskiej Organizacji Zdrowia jednocześnie. Ale będzie w pełni zarządzany przez POZ. 

Ministerstwo Narodu może obecnie tylko w ograniczony sposób wspierać działania Departamentu Zdrowia (wszystko za zgodą Polskiej Organizacji Zdrowia).

Zobacz też[]

  • Znachor

Zasoby CAR[]

Advertisement