FANDOM


GUST

Siedziba Głównego Urzędu Statystyki Totalnej (GUST)

Główny Urząd Statystyki Totalnej (GUST) - centralny organ administracji państwowej zajmujący się zbieraniem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i prywatnego. Wszystkie potrzebne informacje przekazywane są w zupełności dobrowolnie przez mieszkańców terytoriów WRP.

Zbiera wszystkie dane o wszystkich obywatelach, począwszy od ich wieku i płci, a na imieniu kota i składzie posiłków skończywszy. Jego rolą jest wyłącznie zbieranie danych, wykorzystywanych później przez inne jednostki państwowe.

Na czele GUST stoi Prezes GUST, który sprawuje swe funkcje w randze ministra i podlega Przewodniczącemu Rady Najwyższej. Prezesowi podlegają regionalne urzędy statystyki totalnej (RUST) w miastach wojewódzkich.

Ostatni Powszechny Spis Ludności przeprowadzony został w maju 2052 roku. Od tego czasu 99,95% obywateli samych z radością przekazuje, co miesiąc, odpowiednie dane do Urzędu. Dzięki temu odpowiednie władze mogą łatwiej zaplanować rozwój Państwa Polskiego i dobrobytu obywateli.

Zasoby CAREdytuj

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.