Wielkapedia
Advertisement

Jedyni Prawi i Słusznie Sprawiedliwi JPiSS - nazwa marginalnej partii politycznej, kontynuującej linię partii Prawo i Sprawiedliwość.

Partia ta zrzesza obecnie 7 członków i cieszy się poparciem 0,007% ogółu społeczeństwa, głównie swoich rodzin. Nie ma to i tak żadnego znaczenia praktycznego, gdyż od roku 2026 obowiązuje bezpartyjność kandydatów we wszelkich wyborach, głównie lokalnych.

W programie Partii znajduje się przywrócenie demokracji poprzez utworzenie Dziewiątej Rzeczypospolitej, przywrócenie demokratycznych wyborów do władz centralnych, przywrócenie Sejmu w składzie 5000 posłów i Senatu w składzie 1000 senatorów. Do jej założeń programowych zaliczyć można też zniesienie wymogów posiadania wyższego wykształcenia oraz okazywania świadectwa niekaralności przez urzędników państwowych i położenie kresu wszelkim liberalnym, żydowskim, masońskim, komunistycznym, filatelistycznym, agenturalnym, homoseksualnym i cyklistycznym układom, poprzez odebranie obywatelstwa polskiego wszystkim, którzy do jakiegokolwiek z nich należą.

Obecnie Partia ta działa poprzez ciągłe składanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o unieważnienie zaprzysiężenia pierwszego Naczelnika Państwa Polskiego. Niedawno złożony został 9253 taki wniosek.

Zasoby CAR[]

Advertisement