FANDOM


Loża Ekspertów - organ o charakterze opiniodawczo-doradczo-decyzyjnym, wchodzący również w skład Rady Najwyższej.

W skład Loży wchodzi 80 członków powoływanych sukcesywnie przez Naczelnika Państwa na wniosek Rady Najwyższej. Swoją funkcję pełnią oni dożywotnio. Pierwszy skład Loży Ekspertów powołany został samodzielnie przez Naczelnika. Kandydaci do członkostwa wyłaniani są spośród pracowników naukowych polskich uczelni wyższych, posiadających co najmniej stopień doktora i będącymi ekspertami w swojej dziedzinie. Członkami organu są naukowcy z takich dziedzin jak prawo, podatki, polityka, wojsko, gospodarka, nauka, technika, kultura, sztuka i innych. W skład Loży Ekspertów nie mogą ponadto wchodzić osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat należały do jakiejkolwiek partii politycznej.

Loża Ekspertów jest samodzielnym organem, który na celu ma przedstawianie opinii i doradzanie w sprawach najwyższej wagi państwowej. O jej radę bądź opinię może, a w określonych ustawowo przypadkach musi, zwrócić się Rada Najwyższa, a nawet Naczelnik Państwa Polskiego. Opinia lub rada nie musi być przez nich jednak uwzględniona.

Jako organ o charakterze decyzyjnym Loża Ekspertów działa jako część Rady Najwyższej, gdzie decyzje podejmuje się w systemie pluralnym. Członkowie Loży posiadają jednak do dyspozycji mniejszą ilość głosów niż premier i ministrowie, tak więc działając jako część Rady Najwyższej de facto jest ona również organem doradczym. Jednak w tym przypadku opinie i rady Loży muszą być uwzględnione.

Zobacz też Edytuj

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.