FANDOM


Naczelnikiści - jedna z dwóch (obok ultranaczelnikistów) frakcji politycznych w Radzie Najwyższej Wielkiej Rzeczypospolitej, obecnie sprawująca władzę w kraju.

Głównym postulatem naczelnikistów jest bezwarunkowe i całkowite popieranie wszelkich poczynań, działań i decyzji Naczelnika Państwa Polskiego, jako najznakomitszego człowieka w całej Galaktyce, oraz postępowanie zgodnie z jedyną słuszną linią polityczną przez niego wytyczoną. Poglądy gospodarcze naczelnikistów są liberalne - opowiadają się za ograniczeniem interwencjonizmu państwa w gospodarkę, szczególnie tę ciężką. Przykładem jest dążenie do całkowitego uwolnienia rynku betonowego.

Frakcja naczelnikistów przez wiele lat była odsunięta od władzy na rzecz ultranaczelnikistów, jednak 16 listopada 2057 Naczelnik powołał nowy skład prezydium Rady Najwyższej złożony w całości z osób reprezentujących poglądy naczelnikowskie. Jak przewidywało wielu komentatorów politycznych, decyzja ta doprowadziła do utrudnienia relacji między obozem rządowym a Naczelnikiem, doprowadzając do zjawiska kohabitacji.

Zasoby CAREdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.