Wielkapedia
Advertisement

Najwyższa Izba Kontroli Totalnej (NIKT) - instytucja państwowa podlegająca bezpośrednio i wyłącznie Naczelnikowi Państwa, której zadaniem jest sprawdzanie, czy wszystkie instytucje ważne dla kraju funkcjonują prawidłowo, zgodnie z jedyną słuszną linią wyznaczoną przez Naczelnika.

Co roku NIKT przedstawia Naczelnikowi supertajny raport, zawierający obszerne wyniki pracy instytucji.

Kontrolerzy NIKT mają nieograniczone uprawnienia kontrolne. Świadczy o tym fakt, że kontroli Izby podlega nawet Ministerstwo Informacji.

Wybrane instytucje podlegające kontroli NIKT-u[]

Zasoby CAR[]

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów
Advertisement