FANDOM


Totalitaryzm oświecony - zgodnie z Konstytucją WRP ustrój polityczny Wielkiej Rzeczypospolitej.

Totalitaryzm oświecony charakteryzuje brak trójpodziału władzy, silna, niemal nieograniczona władza Naczelnika Państwa, który w swoich działaniach kieruje się jedynie dobrem kraju i szczęściem jego obywateli oraz szeroka kontrola Ministerstwa Informacji nad wszelkimi informacjami przepływającymi dowolnymi kanałami, w celu dbania, by społeczeństwo nie zostało okłamane.

W przeciwieństwie do klasycznego totalitaryzmu, totalitaryzm oświecony nie posługuje się terrorem ani aparatem represji. Prowadzi też gospodarkę wolnorynkową.

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.