Wielka Rzeczpospolita - mocarne państwo powstałe w roku 2035 obejmujące swoim terytorium trzy czwarte kuli ziemskiej, uznawane za najbogatsze i najpotężniejsze państwo w Galaktyce oraz szczyt rozwoju cywilizacji.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pochodzenie nazwy państwa[edytuj | edytuj kod]

Słowo rzeczpospolita oznacza republikę i od wieków stosowane jest w odniesieniu do państwa polskiego. Wielka natomiast podkreśla ogromny majestat i potęgę państwa oraz przemianę, jaka dokonała się po upadku III RP.

Konstytucja Wielkiej Rzeczypospolitej zezwala na zastępowanie w dokumentach oficjalnych słowa Wielka następującymi określeniami:

  • Czwarta
  • Wieczna
  • Zwycięska
  • Sprawiedliwa
  • Najjaśniejsza
  • Święta.

Terytorium[edytuj | edytuj kod]

Według Konstytucji Wielkiej Rzeczypospolitej, państwo składa się z Macierzy, stanowiącej prapolskie ziemie leżące między rzekami Odrą i Nysą na zachodzie a Morzem Czarnym na wschodzie, falami Bałtyku na północy a wyspami Hellady na południu i z innych jednostek terytorialnych wchodzących w skład Państwa Polskiego. Obecnie w skład Wielkiej Rzeczypospolitej wchodzą 47 jednostki terytorialne, posiadające status prowincji. Zajmują one łącznie prawie 75% powierzchni lądów na Ziemi.

Do terytoriów, które nie należą do Wielkiej Rzeczypospolitej zaliczyć można m.in. obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki, Norwegię, większą część Ameryki Środkowej, a także terytoria niektórych państw Afryki zachodniej i południowej, Ameryki Południowej, Półwyspu Indochińskiego oraz cała Antarktyda.

Zgodnie z uchwałą Rady Najwyższej z 2044 roku, do terytorium Wielkiej Rzeczypospolitej zalicza się także planety Układu Słonecznego, na których znajduje się infrastruktura Polskiej Marynarki Gwiezdnej. 6 czerwca 2056 roku doszło do uroczystego otwarcia polskiego przejścia granicznego na Plutonie.

Strona poświęcona Wielkiej Rzeczpospolitej:

http://www.wielkarzeczpospolita.org/

Podział administracyjny Wielkiej Rzeczypospolitej
MacierzKraj BaskówKraj KarskiKraj KrasnojarskiLandy NiemieckieMała Rzeczpospolita MadagaskarskaPolska Ameryka WschodniaPolska Przestrzeń KosmicznaPolska Wielka Afryka PółnocnaPolska Wielka IndonezjaPolska Wielka WenezuelaPolska Wspólnota BrytyjskaPolski Biegun PółnocnyPowiat TajwanProwincja AlaskaProwincja AraluProwincja ArgentynaProwincja AustralijskaProwincja BoliwiaProwincja BrazyliaProwincja ChińskaProwincja EkwadorProwincja EspaniaProwincja FilipinyProwincja FrancuskaProwincja MaliProwincja IndyjskaProwincja IrakProwincja IslandiaProwincja KamczatkaProwincja KolumbiaProwincja KubaProwincja MarokoProwincja MauretaniaProwincja NadbajkalskaProwincja Nowa KoreaProwincja OceaniaProwincja PalestynaProwincja PerskaProwincja RzymskaProwincja SaudyjskaProwincja SudanProwincja UrugwajProwincja Wielka EtiopiaProwincja WschodniaZielona ZiemiaZiemie OdzyskaneZiemie Północne

Polityka[edytuj | edytuj kod]

Ustrój polityczny[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z Konstytucją Wielkiej Rzeczypospolitej ustrojem politycznym państwa stanowi totalitaryzm oświecony. Charakteryzuje go brak trójpodziału władzy i silna, niemal nieograniczona władza Naczelnika, który posiada liczne uprawnienia ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze.

Rada Najwyższa jest organem władzy podporządkowanym Naczelnikowi oraz powoływanym i odwoływanym przez niego. Liczy 100 członków. Prezydium Rady tworzy przewodniczący i ministrowie sześciu siłowych resortów. W skład Rady wchodzi także Loża Ekspertów. Brak jest organów typowo parlamentarnych. Organy władzy na szczeblu lokalnym są zróżnicowane, w zależności od prowincji.

Partie polityczne istnieją w Wielkiej Rzeczypospolitej, lecz w związku z likwidacją parlamentu ich znaczenie jest bardzo małe.

Stosunki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Z racji małej liczby pozostałych państw niepodległych stosunki dyplomatyczne Wielkiej Rzeczypospolitej są mocno ograniczone. Brak jest Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2022 roku zostało ono przekształcone i wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej utworzyło Ministerstwo Wojny. Podstawą stosunków zewnętrznych jest doktryna Agresywnej Obrony Granic, która upoważnia Wojsko Polskie do ataku wyprzedzającego w przypadku podejrzenia państwa trzeciego o agresywne zamiary wobec Rzeczypospolitej. Doktryna zezwala na uderzenie w głąb tego państwa na maksymalną odległość 150 km od granicy z Polską.

Podstawą doktryny Wielkiej Rzeczypospolitej realizowanej w ramach polityki międzynarodowej jest dążenie do utrzymania światowego pokoju. Od 2045 roku Wielka Rzeczpospolita posiada wszystkich członków w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ponad 95% delegatów Zgromadzenia Ogólnego. W roku 2054 Wielka Rzeczpospolita objęła stałą kontrolę nad tą organizacją, przemianowaną na Organizację Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej. Przejęto w tym czasie też Światową Organizację Zdrowia , którą zmieniono na Polską Organizację Zdrowia.

W latach 2052-2055 istniał sojusz militarno-gospodarczy nazywany Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jego członkami, poza Polską, były Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Ta ostatnia została pozbawiona członkostwa, kiedy w lipcu 2054 roku poparła dążenia niepodległościowe Irlandczyków. USA opuściły sojusz podczas globalnego kryzysu, spowodowanego śmiercią Naczelnika Państwa Polskiego w roku 2055. Mimo to w roku 2056 wznowiono działanie sojuszu między Wielką Rzeczpospolitą a Stanami Zjednoczonymi. Współpraca między tymi państwami polega głównie na wspieraniu podupadającego finansowo państwa amerykańskiego przez bogatą Rzeczpospolitą.

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z konstytucją, gospodarka Wielkiej Rzeczypospolitej regulowana jest poprzez prawa wolnego rynku, ze zredukowanym do minimum interwencjonizmem państwa. W ostatnich latach wszystkie wskaźniki makroekonomiczne sięgają rekordowo dobrych wartości. W roku 2055 PKB wyniosło 440%. Stale umacniający się złoty, wzrastająca nadwyżka w budżecie, nazywana garbem budżetowym oraz niezwykle dynamiczny rozwój wszelkich gałęzi gospodarki i przemysłu wiąże się z rozszerzaniem się totalnego dobrobytu ogólnospołecznego i niezwykle szybkim bogaceniem się zdecydowanej większości obywateli Wielkiej Rzeczypospolitej, co stanowi ogromny problem ekonomiczny dla polskiego rządu. W połowie 2056 roku w większych metropoliach Wielkiej Rzeczypospolitej pojawił się poważny kryzys związany z powszechnym nadmiarem finansowym.

Według danych Głównego Urzędu Statystyki Totalnej z 2056 roku, bezrobocie w kraju sięga ok. 1% obywateli.

Strategicznym surowcem polskiej gospodarki jest beton. Beton z Wielkiej Rzeczypospolitej stanowi ok. 98% światowej produkcji tego materiału i odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej gospodarce. Nadwyżka produkcyjna betonu w Polsce sięga obecnie 29%.

Wojsko[edytuj | edytuj kod]

Informacje o wojsku WRP są ściśle tajne, lecz informatorzy sugerują że żołnierzy jest:+200mln,+100000 statków kosmicznych,+21000 czołgów,+105000 dział przeciwpancernych,180000 myśliwców międzygwiezdych,+ 8000000 pojazdów zaopatrzeniowych.

Rozrost Polski i Wielkiej Rzeczpospolitej[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. źródło: Departament Kartograficzny Ministerstwa Informacji;
  2. Internet, jako przestarzały dodatek do Polnetu, został decyzją Naczelnika Państwa zlikwidowany w dniu 17 listopada 2055r;
  3. 3,0 3,1 w pozostałych prowincjach taki jak przed przyłączeniem.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.